Chat with us, powered by LiveChat

Tarieven

Tarieven

Onderscheiden van aanbieders
Tot nu toe stelde de overheid een tarief vast voor bijvoorbeeld het maken van een kroon of het vullen van een kies. Het maakte niet uit of de tandarts veel ervaring had, gespecialiseerd was, de juiste techniek beheerste of moderne apparatuur had. Hierin komt verandering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de minister van VWS hebben besloten dat de tarieven voor mondzorg per januari 2012 worden vrijgesteld. Dit betekent dat tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten zelf hun tarieven kunnen bepalen. Hierdoor wordt de concurrentie in de mondzorg in Nederland gestimuleerd met als doel dat de aanbieders zich gaan onderscheiden in kwaliteit en service. De kliniek voor tandheelkundige implantologie heeft reeds jaren als doel hoogstaande tandheelkunde en service te leveren.

Wat betekenen de vrije tarieven?
De NZa heeft een lijst met nieuwe prestatiebeschrijvingen gepubliceerd, waar tandartsen in 2012 mee gaan werken als de prijzen worden vrijgegeven. De codes en beschrijvingen op de tandartsrekening worden hiermee begrijpelijker. Verrichtingen die tot 2012 apart in rekening werden gebracht, worden per 2012 samengevoegd. Dit betekent dat u niet alle individuele verrichtingen (bijvoorbeeld het toepassen van de verdoving, de cofferdam, het composiet) gefactureerd krijgt, maar dat de gehele behandeling (bijvoorbeeld een tweevlaksvulling) in rekening wordt gebracht. Oude en nieuwe prijzen kunt u dus niet zomaar met elkaar vergelijken. Een behandeling bij de ene tandarts kan goedkoper zijn dan bij een andere tandarts, maar ook de kwaliteit kan verschillend zijn.

Onze tarieven
De tarieven van de kliniek voor tandheelkundige implantologie zullen in 2012 ongeveer gelijk blijven aan de tarieven van 2011. Een aantal codes is in prijs verhoogd. Dit komt omdat de kosten van moderne apparatuur t.b.v. optimale behandelmethodes in de tarieven zijn doorbelast. De kliniek voor tandheelkundige implantologie richt zich continue op het ontwikkelen van kennis, kunde en specialisatie. Ook deze ontwikkelkosten zijn deels in de tarieven doorberekend. Eventuele tariefverhoging is dus terug te vinden in de kwaliteit van de zorg en de ontwikkeling van de praktijk.

Hoe wordt u geïnformeerd?

  • Op onze website vindt u vanaf januari 2012 informatie over de tandheelkundige behandelingen die wij aanbieden en welke tarieven daarbij horen.
  • Uw behandelaar informeert u voor de behandeling welke tandheelkundige zorg er geleverd gaat worden en wat het tarief daarvan is.
  • Indien een behandeling meer dan €150 gaat kosten, ontvangt u een begroting en mondelinge toelichting van uw behandelaar.
  • Na de behandeling krijgt u een duidelijke nota waarop alle behandelingen staan die bij u zijn uitgevoerd, met de bijbehorende codes en tarieven.
  • Ook vindt u een overzicht van alle medewerkers binnen onze praktijk, welk specialisme zij hebben en wat hun achtergrond is.
Afspraak maken?

Maandag t/m vrijdag
van 8.15 - 12.00 en
van 13.00 - 17.00 uur
op telefoonummer 020-6449921.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen buiten deze tijden kunt u contact opnemen met Tandarts Spoed Praktijk
0900-8602.

Adresgegevens

Kliniek voor Tandheelkundige Implantologie
Egelenburg 152
1081 GK Amsterdam
The Netherlands